Behandelovereenkomst

Door het digitaal accepteren van deze behandelovereenkomst komen we overeen dat je bekend bent met de werkwijze van de homeopaat en toestemming geeft voor een homeopathische behandeling van je klachten of de klachten van je kind.  

De behandeling van je klachten of die van je kind zal elke sessie geëvalueerd worden en vastgelegd in het dossier.

Je bent geïnformeerd over zaken met betrekking tot het:

  • beroepsgeheim van de homeopaat
  • afspraken consulten
  • behandeling met bijbehorende tarieven
  • vergoeding van de consulten en betalingsvoorwaarden
  • het klachtenreglement en aansluiting tuchtcollege

(en weet dat deze op de website te vinden zijn).

Je verstrekt als patiënt aan de homeopaat alle voor de behandeling van belang zijnde informatie zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars