Homeopathiepraktijk De Eik 2021

  • De prijzen zijn inclusief de uitwerking na het consult, het homeopathische middel en eventuele tussentijdse ondersteuning zoals een email of een kort telefoongesprek.
  • Indien het te belastend is, kan een consult in twee delen worden afgenomen.
  • Annuleren of verzetten kan tot 24 uur van tevoren kosteloos. Als de afzegging binnen 24 uur voor de afspraak plaatsvindt, dan worden de kosten van het consult in rekening gebracht.
  • Een online consult, bijvoorbeeld via Skype of Facetime, is ook een mogelijkheid. Neem dan contact met mij op om te bespreken of dit bij je klacht(en) haalbaar is. Voor deze consulten gelden de hieronder genoemde consultprijzen.
  • Betaling bij voorkeur via pin na het consult.

Beroepsvereniging N.V.K.H.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, een beroepsvereniging van Klassiek Homeopaten in Nederland. De NVKH is ondergebracht bij de koepelorganisatie RBCZ. Alle bij de vereniging aangesloten homeopaten zijn getoetst door de registratiecommissie. Er zijn opleidingseisen die aan hoge kwaliteitseisen dienen te voldoen. Daarnaast wordt de registratie steeds voor een jaar verleend, er zijn namelijk ook nascholingseisen waaraan de homeopaat moet voldoen. Verder wordt de homeopaat gevisiteerd. De beroepsvereniging beoordeelt of de praktijk voldoet aan de gestelde eisen.

Vergoeding zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk de klassieke homeopathische behandeling. Voorwaarden zijn dat je aanvullend verzekerd bent en dat de homeopaat is aangesloten bij een beroepsgroep voor klassiek homeopaten. Alle homeopaten die bij de NVKH zijn aangesloten staan in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu). Dit register garandeert en controleert de kwaliteit van de aangesloten behandelaars. Homeopathische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom niet verrekend met je eigen risico.

Natuurlijk is het fijn als jouw zorgverzekering meebetaalt aan jouw gezond zijn, gezond blijven en het weer gezond worden. Jouw gezondheid vraagt echter ook om eigen verantwoordelijkheid en in ons huidige systeem van zorgverzekeringen vaak ook om een eigen financiële investering. Heling en genezing begint vaak met de eerste stap: jezelf deze financiële investering waard vinden!

Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt, laat het me weten. Ik zal mijn best doen samen met jou tot een oplossing te komen. In mijn praktijk zijn folders van de geschillencommissie Zorggeschil aanwezig. Komen we er niet uit, dan kun je je klacht bespreken met een  klachtenfunctionaris van Zorggeschil. Dit is een onafhankelijke geschillencommissie, de Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht. www.zorggeschil.nl